Taart voor Biddinghuizen!

Wat mij betreft kan de vlag uit, en de taart aangesneden worden!

Gisteren (4 juli 2019) vond de behandeling van de Kadernota plaats in de raad.
Raadsbreed hebben we min of meer afgesproken dat er in Biddinghuizen taart gegeten mag worden.

Want eindelijk komt het er dus echt van!
Een toekomstbestendig zwembad de Alk, met een waanzinnig goed en doortimmerd plan gaat men in Biddinghuizen aan de slag.
Oké, ik ga wat kort door de bocht. Eerst moet er nog een uitspraak komen over een subsidieaanvraag Leefomgeving, maar goed.

We (raad en college) zijn het er over eens dat dit loon naar werken moet worden!
Ik stel voor dat we volgend jaar, of het jaar daaropvolgend de jaarlijkse BBQ bij de Alk in Biddinghuizen gaan organiseren!
Complimenten voor de vrijwilligers van Dorpsbelangen Biddinghuizen! Dorpsbelangen Biddinghuizen