Nog 1x dan….

Dit keer deel ik hier graag mijn bericht van LinkedIn

Volgende week vinden de gemeenteraadsverkiezingen weer plaats. Ook dit jaar heb ik me kandidaat gesteld. Nog één termijn wil ik me dubbel en dwars inzetten voor onze gemeente. Want laten we eerlijk zijn: zeker niet alles is perfect maar we wonen wel op een gave plek. Ik wil mij graag inzetten voor heel de gemeente Dronten, maar meer specifiek voor Biddinghuizen en Swifterbant.
Ik ben niet van de “Calimero-mentaliteit” maar ik ben wel van mening dat niet alles vanzelfsprekend eerst in Dronten moet gebeuren. Of in ieder geval dat onze inwoners de indruk krijgen dat “alles” naar Dronten gaat en dat Biddinghuizen en Swifterbant op het tweede plan komen.
De drie kerndoelen die ik mezelf gesteld heb:
– We moeten ervoor zorgen dat het voorzieningenniveau in de kleinere kernen op peil blijft, daarvoor zijn betaalbare huur/koopwoningen van groot belang!
– Dat het Openbaar Vervoer voldoende beschikbaar blijft, waarbij ook slimme oplossingen tot de mogelijkheden behoren.
– De kloof tussen onze inwoners en de gemeente moet kleiner worden, de overheid is er voor de inwoners en niet andersom!

Dus laten we samen mét elkaar de mouwen opstropen, in overleg met inwoners, organisaties, ondernemers en gemeente aan de slag gaan! Want samen komen we echt verder!
VVD Dronten, #3

Nog 9 dagen…