Maar nu even niet….


Mijn nieuwe website is online, ik had een knallende campagne bedacht….maar nu even niet.…Lees verder

Professionele tulpen

Flevoland is één van de grootste tulpengebieden van Nederland. Door het organiseren van de Tulpenroute ontvangen wij duizenden bezoekers in onze mooie provincie. Op deze wijze laten we hen kennismaken met onze mooie gemeente en de veelzijdigheid van onze mooie provincie. Inmiddels dragen de gemeentes Zeewolde, Lelystad en voor het grootste deel Dronten hun financiële steentje bij. Om de organisatie nóg professioneler te maken, en de verbinding te maken met de grote toeristische waarde van Flevoland is extra geld nodig. Onze fractie heeft tijdens de behandeling van de Kadernota 2020 het college gevraagd om te onderzoeken of er ook Provinciaal mogelijkheden zijn om deze organisatie financieel te versterken waardoor professionalisering mogelijk gemaakt wordt.
Het zou toch vreemd zijn wanneer de provincie deze handschoen niet op zou pakken, immers zij roepen al onze gasten op om “Flevoland te komen ontdekken” Hoe kan dat beter dan door de Tulpenroute te lopen, te wandelen of te rijden? Ontdek Flevoland

Taart voor Biddinghuizen!

Wat mij betreft kan de vlag uit, en de taart aangesneden worden!

Gisteren (4 juli 2019) vond de behandeling van de Kadernota plaats in de raad.
Raadsbreed hebben we min of meer afgesproken dat er in Biddinghuizen taart gegeten mag worden.

Want eindelijk komt het er dus echt van!
Een toekomstbestendig zwembad de Alk, met een waanzinnig goed en doortimmerd plan gaat men in Biddinghuizen aan de slag.
Oké, ik ga wat kort door de bocht. Eerst moet er nog een uitspraak komen over een subsidieaanvraag Leefomgeving, maar goed.

We (raad en college) zijn het er over eens dat dit loon naar werken moet worden!
Ik stel voor dat we volgend jaar, of het jaar daaropvolgend de jaarlijkse BBQ bij de Alk in Biddinghuizen gaan organiseren!
Complimenten voor de vrijwilligers van Dorpsbelangen Biddinghuizen! Dorpsbelangen Biddinghuizen

Goed nieuws voor de Kans

Hoe bijzonder? Hoe leuk!
Op vrijdag 28 december was onder andere “de politiek” uitgenodigd voor de eindejaarsbijeenkomst van Inloophuis de Kans.…Lees verder

Triest!


Medisch Centrum West – de geboorte van mijn twee zoons – begeleiden van mijn ouders naar medisch specialisten – zelf onder behandeling van diverse medisch specialisten. En nu? Nu is het IJsselmeerziekenhuis failliet….Ondertussen gaan curatoren op zoek naar overnamekandidaten. Er zou belangstelling zijn, maar hoe serieus is nog onduidelijk. Ik hoop oprecht op een goede uitkomst!